Τρίτη

Θέμα: Ομάδες Πολιτών και Ανάγκη του Συντονισμού τους.

Στα Κοινωνικά Δίκτυα επικοινωνίας, πολλές φορές αποθησαυρίζεις πολύ χρήσιμες φράσεις ή και εικόνες. Σε αυτήν την βάση, βρίσκεις υλικό, ώστε να οδηγηθεί η σκέψη σου ή εάν θέλεις η λογική σου, ένα βήμα παρακάτω. Καθώς λοιπόν, επιθυμούμε να καταθέσουμε -το κατά δύναμη- θετικό αποτύπωμα, δανειζόμαστε αυτά τα στοιχεία και εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. 


 1. Αυτοί που Κρίνουν, σχεδόν ποτέ δεν κάνουν μια κάποια πρόταση.

2. Αυτοί που Μιλάνε, θα είναι χρήσιμο να κάνουν κάποια πρόταση, προκειμένου να διορθωθεί ο κόσμος που μας περιβάλει.

3. Αυτοί που κάνουν τα πράγματα να συμβαίνουν ίσως είναι περισσότερο χρήσιμοι, εάν επιδιώκουν κάποιες συνεργασίες με προσωπικότητες που επίσης, καταθέτουν δράσεις προσφοράς.

Κρίνουμε λοιπόν, ότι ο συντονισμός κάποιων ομάδων, θα μπορούσε να δώσει στην Ελλάδα, μια δυναμική Προόδου. Βεβαίως και όχι όπως διατείνονται κάποια προοδευτικά κόμματα ή παρατάξεις, προκειμένου να εγκλωβίσουν ψηφοφόρους, αλλά με Ουσιαστικές Κινήσεις.